محاسبه شاخص توده بدنی

قصد داریم از نحوه محاسبه شاخص توده بدنی برای شما بگوییم. به دلیل این‌که سلامتی و تناسب اندام امروزه امری…