اسلیو معده مناسب چه کسانی است؟

اسلیو معده مناسب چه کسانی است؟

با ما همراه شوید تا به سوال اسلیو معده مناسب چه کسانی است؟ پاسخ دهیم. جراحی اسلیو معده شایع ترین عمل جراحی چاقی است که به آن عمل gastric sleeve نیز گفته می شود. جراح چاقی؛ بخش قابل توجهی از معده فرد بیمار را برداشته و آن را کوچک می کند و کیسه ای به […]