اسلیو معده برای چه وزنی مناسب است

اسلیو معده برای چه وزنی مناسب است

اسلیو معده برای چه وزنی مناسب است این یکی از سوالاتی است که تمام افرادی که قصد انجام جراحی معده را دارند در اولین جلسه مشاوره خود خواهند داشت. این که اسلیو معده برای چه وزنی مناسب است بسته به وزن فرد و فیزیک بدنی وی دارد. دو محدوده وزنی برای انجام اسلیو معده وجود […]